לפני שבוע, ביום שני, אתמול

דורית אברמוביץ', אל מנר – מקלט לנערות ערביות, ניסן בן-עמי, עמותת בית משלך, נועה בדלר, רויטל בן אשר, בית נועם, כיוון חדש לגברים אלימים, לאה גרינפטר-גולד, מכון דיאלוג, שיר דפנה-תקוע, סחר חדאד דאוד, מיכל היימן, יוכבד ויינפלד, ליאורה זומר, אלי זומר, רים חאג', נעמי טליתמן, קרן ידעיה, גליה יהב, רחל לב, ל.א.לחימה באלימות נגד נשים, מרכז סיוע לנשים הרצליה, בתי לויטה, חוה לב, מיכל מזרחי, הדס מאור, מרכז מט"ל, מכון תודעה, מסל"ן באר שבע, מסל"ן נצרת, מקלט נשים מוכות ערביות וילדיהן, שירה נפתלי, מיכל נאמן, עמותת נשים נגד אלימות, חן נרדי, רבקה נרדי, אתי ספיר, ברברה סבירסקי, נאיאלה עואד, נועה צדקה, אליס קלינגמן, עפרה קינן, רועי קופר, נורית קאופמן, רות רזניק, חנה רוזנברג, יגאל שם טוב, אפרת שלם, התנועה לגבריות חדשה, עיאדה תומא

גלריה עמי שטייניץ, תל אביב

ינואר 2001- פברואר 2001

לפני שבוע, ביום שני, אתמול , הנה תערוכה אשר התקיימה בגלריה עמי שטייניץ לאמנות עכשווית בין התאריכים 9.2.01 – 12.1.01, ואשר ביקשה להתמודד עם נושא האלימות נגד נשים בחברה. אלימות פיזית ונפשית, חברתית וכלכלית, המופעלת באורח מתמשך החוצה ערים, שכונות ומעמדות, ומייצרת קורבנות אינספור. שם התערוכה נלקח מכותרת עיתון מעריב מיום ה- 14.12.00, כותרת שהתייחסה לרציחתן של שלוש נשים בשבוע אחד.
התערוכה היוותה נקודת ציון, אך לאו דווקא סיכום, של מהלך עבודה מתמשך במסגרתו נפגשו עמי שטייניץ, אפרת שלם והדס מאור , עם דמויות שונות, מכל רחבי הארץ, אשר עוסקות באופן יומיומי בהתמודדות פעילה עם תופעת האלימות. דמויות מחוללות שינוי שהקימו מקלטים, דירות קלט, מרכזי סיוע ואירגונים עצמאיים, דמויות המייצגות שדות פעולה, דרכי גישה ומגזרים שונים, ובתוך כך גם היבטים שונים ביחס לטווח אפשרויות ההתמודדות, הפוטנציאלי או הקיים.
במסגרת מפגשים אלו, הוזמנו להשתתף בתערוכה אותן דמויות, גופים וארגונים שונים, לצד אמנים ותיקים וצעירים.
התערוכה לפני שבוע, ביום שני, אתמול , התמקדה באופני חשיבה ופעולה המגדירים מחדש ומשנים מושגים וגבולות תרבותיים. על מדפי מתכת במרכז חלל הגלריה הונחו דפים אישיים, חפצים, מאמרים, ספרים, ביטויים חזותיים, עבודות אמנות וסרטי וידאו. עבודות האמנות, החל בעבודותיהן של יוכבד ויינפלד ומיכל נאמן, משנות השבעים, ועד לעבודותיהם של מיכל היימן, רועי קופר ואפרת שלם, משנות התשעים, נאספו במקביל לתהליך העבודה עם מחוללות השינוי בשדה החברתי, והוצגו במעורב על מדפי המתכת ללא הבדל היררכי או תצוגתי כלשהו.
המבקרים בחלל התערוכה הוזמנו לעיין בחומרי התצוגה השונים באופן אקטיבי, ולחדד את מודעותם למורכבות נושא האלימות תוך מגע ישיר, שיטוט ושקיעה בפסיפס הפרגמנטרי שהוצע בתערוכה

התערוכה נעשתה באוצרות משותפת עם עמי שטייניץ ואפרת שלם

 

 

 
Last week, last Monday, yesterday

Ami Steinitz Gallery
Tel Aviv

 
Hebrew Text