סיצ'י גלעד

The X Fight

גלריה קמרה אובסקורה, תל אביב

יוני 2000

תערוכתה של סיצ'י גלעד, The X Fight , כוללת מספר תצלומי טבע עכורים, מסומנים, לצד סדרה של תצלומי צבע בהירים, מבוימים, בהם נראות נשים במצבי פעילות שונים. מצבי ביניים, פנאי או אימונים, תמיד קולקטיביים, אך לא תמיד נהירים: שיטוט ביער, התקבצות על חוף הים, ישיבה ליד המדורה, ועוד.

לכאורה, ניתן לומר כי תצלומי הנשים עוסקים בתהליכי החיברות הקבוצתיים הקיימים בחברה.

אלא שתהליכי החיברות המוצגים בעבודתה של גלעד אינם נשיים בהגדרה, ועובדת היותם מאוכלסים באופן בלעדי על ידי נשים, הופכת אותם לחתרניים ביחס לנורמות הגדרת הזהות המקובלות בחברה.

תהליך בניית הזהות הקבוצתית המתגבש בעבודה כולל, בהכרח, גם מהלך של פירוק. פירוק של הנחות יסוד, פירוק של מוסכמות חברתיות, פירוק של חששות וקיבעונות, שכן גלעד אינה נעתרת להגדרות הדיכוטומיות המקובלות. עבודתה אינה עוסקת בהיפוך הבינארי של הגברי בנשי, או של הנשי בגברי, אלא חותרת תחת יסודות ההגדרה עצמם, ממוטטת את תקינותם ומתמקמת בתווך הנפער בתוכם. וכך, בד בבד עם מהלך הפירוק הולכת ונבנית בעבודות זהות נשית קולקטיבית חלופית, שונה, אשר אינה עונה על הגדרות הג'נדר המקובלות, ועם זאת אינה ניצבת מולן או מנכסת את אלו הגבריות.

זהו צילום מבוים של קבוצות נשים הבוחן את טווח האפשרות ליצירת זהות נשית קולקטיבית, אלטרנטיבית מיסודה, ואת מנעד הגדרות הזהות והג'נדר הסובייקטיביות של הפרטים בקבוצה.

לבד, ביחד, לבד בתוך קבוצה – עבודתה של גלעד מציגה את העיסוק בזהות סובייקטיבית וקולקטיבית כשני קצוות התלויים זה בזה בקשר בלתי פריק. למעשה, מבקשת עבודתה לנסח זהות נשית קולקטיבית יחודית - זהות המושתתת על הקבוצה, אך מאפשרת מרחב נראות גם ליחידה בתוכה.

מרבית העבודות מתארות קבוצה המצויה בעיצומו של תהליך, של רגע מכונן, של התהוות, כאשר פעמים רבות פרט אחת מתוך הקבוצה נפרדת, נבדלת, מתבחנת. וכך, אף אם בתוך הקבוצה מתקיימת קונפורמיות מדודה, הרי שהיא נפרצת תדיר באמצעות תנועה או חשיפה של אחת הפרטים בקבוצה. באופן זה, הסטטיות הופכת לתנועה, המבט המוסט מומר לטובת זה הישיר והנוקב, והלבוש נקלף או ננטש, מוחלף בעירום כזה או אחר.

כמו המודרניסטיות הפמיניסטיות בתחילת המאה שעברה, מערבת עבודתה של גלעד פנטזיה ומציאות. " … בערערן על היסוד 'הטבעי', מיקמו המודרניסטיות הפמיניסטיות את הרומנים שלהן בעולמות 'לא טבעיים' ובמצבים בלתי מובנים, מעבר לסף הסדר המקובל. … הנשים החדשות מרחפות בין המינים בעולמות סוריאליסטיים ותלושים, ומשבשות את החלוקות בין מראית עין ומציאות" (קארול סמית-רוזנברג, סוגי שיח על מיניות וסובייקטיביות, זמנים, חורף 1993).

באופן דומה, בוחרת גלעד לייצר מציאות מבויימת, על סף זו הקיימת, ובמקום לשקף את הסדר החברתי הקיים, הרי שהיא מייצרת את זה המועדף.

שם התערוכה, The X Fight , המהדהד כמובן את שמה של סדרת הטלויזיה The X Files , מקפל בתוכו מספר הקשרים ופירושים. זהו X המסמן את המאבק בכל מה שנקשר לעבר או לאובדן.

X המסמן את המאבק לקיום מה שנתפס כפנטסטי או מודר, X המסמן את המאבק לטובת מה שנחשב כאקסטריטוריאלי מבחינת הסדר החברתי הקיים. ובסופו של דבר, ואולי בעיקר, זהו X במובן הסימון הגנטי הנקבי המקובל.

 

 

 
Sitchi Gilad

The X Fight

Camera Obscura Gallery
Tel Aviv

 
Hebrew Text